ประกันโรคร้ายแรงตลอดชีพ | iShield

ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ

ผลประโยชน์

  • เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาชำระเบี้ย สั้น โรคร้ายแรง
  • ไอชิลด์คุ้มครอง 70  โรคเบี้ยประกันภัยในส่วนคุ้มครองชีวิต
  • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ส่งข้อความ